Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Hahmotellakseni mihin kohtaa eri tarpeita koodikummi tällä hetkellä voisi istua tein mutkat suoraksi vetävän analyysin neljästä “koodi”-alkuisesta toiminnosta Suomessa: koodiklinikka, koodikoulu, koodikerho ja koodikummi. Alla on ensimmäinen yritys jotenkin suhteuttaa niiden toimintaa toisiinsa ja miettiä missä on kenenkin vahvuudet ja missä on aukkoja.

4K - koodiklinikka, koodikoulu, koodikerho ja koodikummi kahdella akselilla sijoitettuina

4K – koodiklinikka, koodikoulu, koodikerho ja koodikummi kahdella akselilla sijoitettuina

Kuviossa Julkinen viittaa julkisen sektorin toimintaan ja vetovastuuseen. Yksityinen puolestaan viittaa yksityisen sektorin – useasti ICT talojen – aktiiviseen rooliin ja vastuunkantoon järjestää toimintaa. Pystyakselilla on kuvattu sitä onko toiminnan fokuksessa enemmän tekniset asiat ja/tai vetäjinä teknisen taustan ihmiset vai onko pedagogiset seikat enemmän keskiössä. Tuleeko koodikummi toiminta olemaan alussa enemmän pedagogiaan kallellaan olevaa jää nähtäväksi. Sen toiminnan yksi keskeinen tavoite tällä hetkellä on helpottaa peruskoulun opettajien tuskaa joka koskee “koodauksen” opetusta uuden OPS:n mukaisesti. Materiaalia tuntuu syntyvän jo siellä täällä, mutta tavat joten opetus tapahtuu eli se pedagogiikka on ehkä vähemmällä.

Koodikoulu

Kaiken “pahan” alku ja juuri. Tästä lähti innostus lasten koodauksen edistämiseen. Koodikoulussa 4-9-vuotiaat lapset pääsevät tutustumaan ohjelmoinnin alkeisiin. Ohjaajina toimivat ammattikoodaajat. Oppimateriaali itseopiskeluun ja järjestäjille: Koodikoulu GitHub.

Koodikerho

Koodikerho on kerran viikossa järjestettävä koululaisten iltapäiväkerho, jossa lapset oppivat ohjelmoinnin perusteet.

Ohjelmointia ja tietokoneiden toiminnan ymmärtämistä tarvitaan tietoyhteiskunnassa koko ajan enemmän. Me Koodikerhossa uskomme, että lasten olisi hyvä hallita lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi myös koodaamisen taitoja. Kaiken lisäksi Koodikerhossa on hauskaa!

Koodikerhot on tarkoitettu yli kolmasluokkalaisille, eli 9+-vuotiaille lapsille. Kerhot järjestetään paikallisten koulujen tiloissa ja tuella. Kerhoa vetää ohjelmoinnista kiinnostunut opettaja tai muu aikuinen, esimerkiksi IT-alalla työskentelevä vanhempi. Opetusmateriaalit tuottaa Koodikerho.fi -verkosto. Voit tutustua avoimesti jaettuihin materiaaleihin täällä.

Koodikerhot käynnistyivät syksyllä 2014, jolloin niitä järjestettiin Tampereella ja Espoossa. Keväällä 2015 alkoivat uudet kerhot Helsingissä ja Vantaalla.

Tavoitteenamme on perustaa toistuvasti kokoontuvia iltapäiväkerhoja eri puolille Suomea, jotta kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet lapset pääsevät oppimaan koodaamisen perusteita. Kerhoihin kaivataan vetäjiä, yhteistyökouluja ja oppilaita.

Koodiklinikka

Koodiklinikka on yhteisö, joka kokoaa Suomen ohjelmistoalan työntekijät, harrastajat ja vasta-alkajat yhteen. Tarkoituksenamme on yhdistää ja kasvattaa suomalaista ohjelmointiyhteisöä, sekä tarjota apua ja uusia kontakteja ohjelmoinnista innostuneille nuorille.

Suosimme avointa lähdekoodia ja kaikki käyttämämme koodi on vapaasti saatavilla ja hyödynnettävissä Github-organisaatiomme sivulta. Organisaation jäseneksi otamme kaikki Slack-yhteisömme jäsenet ja kontribuutio projekteihimme otetaan lämpimästi vastaan.

Koodikummi

Koodikummi toimintaa ohjaava tavoite on edesauttaa koodauksessa tarvittavien taitojen opettamista ja oppimista riippumatta siitä kuka opetuksesta vastaa.

Lisäksi tavoite on edesauttaa koodauksen opettamiseen pedagogisesti fiksun, avoimen ja laadukkaan sekä monimuotoisen oppimateriaalin syntymistä ja kehittymistä. Tavoitteeseen ei päästä vain tuottamalla laadukasta materiaalia. Materiaalin tulisi mahdollisuuksien mukaan tukea uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tavoitteita.

Meidän tulee keksiä keinot miten opettajat ja koodaajat voivat yhdistää voimansa ja että voidaan hyödyntää kummankin osapuolen vahvuuksia. Pitää siis törmäyttää pedagogiset ammattilaiset eli opettajat ja koodauksen ammattilaiset. Myös opettaja voi toimia koodikummina. Törmäytys ja dialogi yhteisön sisällä tapahtuu Slack alustalla koodikummi.slack.com. Opettajien ja koodaajien yhteistoimintana syntyy laadukasta oppimateriaalia ja toivottavasti myös oppimateriaalin käyttöä tukevaa pedagogista ohjeistusta.

Advertisements