Archive for the ‘Niin tai näin’ Category

Pidämme kaikille avoimen online tapaamisen, jossa suunnitellaan koodikummi -toimintaa. Tervetuloa mukaan!

Tapaamisen aiheina ainakin yhteistyö koodiklinikan kanssa ja toimintamallin hahmottamista.

godfather-fin

Advertisements

Alla on alustavaa mallia toiminnalle, joka varmasti vielä elää ja muuttuu. Tämän mallin kautta viestintä saattaa kuitenkin olla helpompaa koska on joku mistä lähteä liikkeelle. Samoin malli auttaa myös siinä että saadaan eri osapuolet ymmärtämään mikä on tavoitteena ja mitä hyötyä toiminnasta on kellekin.

Tavoite on saada aikaiseksi pedagogisesti fiksua, avointa ja laadukasta sekä monimuotoista oppimateriaalia koodauksen opettamiseen

koodikummi-kehikko

Tavoitteeseen ei päästä vain tuottamalla materiaalia. Meidän tulee keksiä keinot miten opettajat ja koodaajat voivat yhdistää voimansa ja että voidaan hyödyntää kummankin osapuolen vahvuuksia. Mallissa tämä tapahtuu käyttäen hyväksi kolmea elementtiä:

 • Avoin oppimateriaali, jonka tuottamiseen osallistuu koodaajat ja opettajat,
 • pedagogiset käytännöt kuvattuina (esim “opetusreseptejä”) opettajien tuottamina
 • opetuksen yhteissuunnittelu silloin kun tarpeellista (tiedonvaihtoa)

Kuvassa vahvemmat nuolet kuvaavat vahvuuksia, joita tulee hyödyntää ja synnyttää symbioosi opettajien ja koodaajien välille. Käytettävän alustan tulee toimia “tinderinä” eli pariuttaa opettajat ja koodaajat. Käytännössä pariutuminen voi tapahtua koulun ja koodaajan välillä eli koululle tulee yksi “koodikummi”. Alkuun luontevia pareja saattaa syntyä koodaajista ja OKM:n tukemista pedagogisista ICT-ohjaajista. Ajatuksena on valuttaa työelämässä olevien ihmisten kokemukset, tiedot ja toimintatavat kouluun koodaajat osallistamalla. Opettajat tuovat prosessiin pedagogiikan.

Pedagogiset ohjeistukset

Opettajien vahvuus on pedagogia eli miten opetetaan. Näin ollen oppimateriaalin lisäksi tulee olla pedagogiaa kuvaavia ohjeistuksia, jotka ovat avoimesti jaossa samalla alustalla (olkoon vaikka portaali).

Avoin oppimateriaali

Oppimateriaali pitää ymmärtää laajasti sisältäen videot, live koodaus, kirjalliset materiaalit, koodausalustat yms. Fiksua opetusta hyvin tukevaa materiaalia ja työkaluja voidaan tuottaa vain ymmärtämällä pedagogiikkaa. Tässä kohdin opettajien laatimat ohjeistukset astuvat kuvaan. Opettajakin osallistuu materiaalin tuottamiseen sikäli mikäli näkee tarpeelliseksi.

Yhteistoiminta opetuksen suunnittelussa

Tämä saattaa olla haastavin osuus koko mallissa koska nyt astutaan sinne opettamisen sydämeen. Ajatuksena ei ole että koodaaja tulee kertomaan opettajalle miten tulee opettaa, vaan ehkä antamaan ajatuksia välineistä ja materiaaleista. Koodaaja on eräänlainen hyväntahtoinen teknologinen oikeakäsi. Samalla koodaaja oppii itse uutta. Uskoisin että tämä symbiooni tulee olemaan onnistuessaan kummallekin osapuolelle hedelmällistä, koska kumpikin joutuu oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Tämä yhteistyö voi konkretisoitua esimerkiksi etäyhteyden kautta niin usein kuin osapuolet näkevät tarpeelliseksi.

Oppimateriaalit laajaan käyttöön

Tämän prosessin tuotoksena syntyvät materiaalit (oppimateriaalit ja pedagogiset ohjeistukset) jaetaan muiden käyttöön. Osa materiaalista saattaa myös päätyä levitykseen esimerkiksi EduCloud Alliance standardin mukaisesti tuotettuihin kauppapaikkoihin.

godfather-fin

Koodikummi ajatus tuntuu saavan hyvän vastaanoton niin yritysten kuin opettajienkin keskuudessa. On varmaan paikallaan alkaa miettimään ja listaamaan hyvän koodikummin ominaisuuksia. Näkökulmiksi tulee ottaa ainakin opettaja, oppilas ja yritys.

Kysymykset siis ovat:

Millainen on hyvä #koodikummi opettajan näkökulmasta?

 • osaa tuottaa hyvää materiaalia opettajan kanssa yhteistyössä
 • yhteistyökykyinen
 • ymmärtää koulumaailman tuomat rajoitteet ja mahdollisuudet
 • Koodikummi on opettajan keskustelukumppani ja sparraaja ideoiden kehittelyssä ja niiden viemiseksi eteenpäin.

Millainen on hyvä #koodikummi oppilaan näkökulmasta?

 • inspiroiva,
 • innostunut asiastaan

Millainen on hyvä #koodikummi yrityksen näkökulmasta?

 • hän edustaa yritystä ulospäin, joten asiallinen,
 • innostava ja helpostilähestyttävä
 • jaksaa vastailla helpolta tuntuviin kysymyksiin, malttia

Lisää omat ehdotuksesi avoimeen kirjoituspadiin (ei vaadi kirjautumista): https://pad.okfn.org/p/koodikummi

koodikummi-logo
ICT -yritysten henkilöstön, vapaaehtoisten nörttien sekä opettajien yhteinen panostus paremman koodausopetuksen mahdollistamiseksi

Pyydä kutsu yhteisöalustalle lähettämällä email osoitteeseen: koodikummi ät gmail . com

Ongelma: 
 • Opettajat velvoitetaan  OPS2016 mukaisesti opettamaan koodausta, mutta välineet, materiaalit ja  esimerkit ovat heikoissa kantimissa.  
 • Opettajilla on pedagoginen osaaminen eli miten opetetaan. 
 • Heillä ei kuitenkaan isolla osalla ole juuri hajuakaan siitä mitä koodaus on tai miten sitä tulisi opettaa. 
 • Materiaaliakin on hiukan vähänlaisesti ainakin Suomeksi (määrä nousussa). 
 • Pelkkä materiaalikaan eri riitä eikä poista sitä tuskan määrää joka opettajilla on. Tarvitaan avoimia opetusreseptejä, esimerkkejä miten opetustuokio vedetään. (opettajan osaamisen siirtämisen opettajalta toiselle)
Ratkaisu:
 • ohjelmistoalan ammattilaiset ja opettajat tuottavat yhdessä avointa oppimateriaalia, eikä vain materiaalia vaan opetettavista aiheista ns opetusreseptit. 
 • Opetusresepti kertoo miten joku asia opetetaan käyttäen erilaisia ohjelmia ja oppimateriaaleja ja palveluita.  
 • Reseptit tallennetaan EduCloud standardin mukaiseen Get Inspired tyyppiseen palveluun (Kokoava palvelu konseptoinnissa Demolassa kevään 2015 ajan)
 • Lisäksi ICT alan ammattilaisista koostetaan koodikummi verkosto, josta halukas koulu voi pyytää itselleen auttavaa kummia (opettajan tueksi). 
 • Koodikummi on määrättynä aikana saavutettavissa, tulee sopia koulun ja kummin välillä. Voi olla etäyhteyden päässä pääosin. Kontakti esim kun suunnitellaan tulevaa opetusta.
 • Tulisi hyödyntää olemassa olevia verkostoja (koodikoulu, koodikerho yms) ja jo tuotettuja materiaaleja ja ratkaisuja. 
 • http://koodiklinikka.fi/ ehdottomasti hyödynnettävä!
 • Tulee benchmarkata myös mallit ja käytännöt, joita soveltaa Code academystä ja khan academyst
 • Koodikummi toiminta saattaa olla tarpeen joitakin vuosia, ei kuitenkaan maailman tappiin. 
Tavoitteet ja hyödyt:
 • vähennetään opettajien tuskaa
 • madalletaan kynnystä opettaa avoimen oppimateriaalin avulla
 • laadukkaampaa koodauksen avointa oppimateriaali jota voi käyttää myös kerhoissa etenkin kun tehdään kylkeen pedagogiset ohjeet.  
 • saadaan pedagogiset osaajat (opettajat) ja substanssiosaajat toimimaan yhdessä
 • laadukkaampaa koodauksen opetusta
 • koodikummi tuo opettajlle turvaa 
 • yritykset saavat jatkossa paremmin koodausta ymmärtävää työvoimaa ja innovaattoreita. 
Miten liikkeelle – kickoff toiminnalle:
 • Kokoonnutaan muutamaksi tunniksi lyömään lukkoon toimintaperiaate ja linjaukset. 
 • Tiistaina 17.3. klo 19:00 avoin online ideointipalaveri osoitteessa: https://connect.funet.fi/koodikummi
 • Verkossa slack työkalulla viestintä. koodikummi.slack.com 
 • toiminnan esittely kompaktitsti koodikummi.fi sivustolla. 

koodikummi-koonti

koodikummi-tweets2