Alustavia ajatuksia toimintamallista

Posted: March 15, 2015 in Niin tai näin

Alla on alustavaa mallia toiminnalle, joka varmasti vielä elää ja muuttuu. Tämän mallin kautta viestintä saattaa kuitenkin olla helpompaa koska on joku mistä lähteä liikkeelle. Samoin malli auttaa myös siinä että saadaan eri osapuolet ymmärtämään mikä on tavoitteena ja mitä hyötyä toiminnasta on kellekin.

Tavoite on saada aikaiseksi pedagogisesti fiksua, avointa ja laadukasta sekä monimuotoista oppimateriaalia koodauksen opettamiseen

koodikummi-kehikko

Tavoitteeseen ei päästä vain tuottamalla materiaalia. Meidän tulee keksiä keinot miten opettajat ja koodaajat voivat yhdistää voimansa ja että voidaan hyödyntää kummankin osapuolen vahvuuksia. Mallissa tämä tapahtuu käyttäen hyväksi kolmea elementtiä:

  • Avoin oppimateriaali, jonka tuottamiseen osallistuu koodaajat ja opettajat,
  • pedagogiset käytännöt kuvattuina (esim “opetusreseptejä”) opettajien tuottamina
  • opetuksen yhteissuunnittelu silloin kun tarpeellista (tiedonvaihtoa)

Kuvassa vahvemmat nuolet kuvaavat vahvuuksia, joita tulee hyödyntää ja synnyttää symbioosi opettajien ja koodaajien välille. Käytettävän alustan tulee toimia “tinderinä” eli pariuttaa opettajat ja koodaajat. Käytännössä pariutuminen voi tapahtua koulun ja koodaajan välillä eli koululle tulee yksi “koodikummi”. Alkuun luontevia pareja saattaa syntyä koodaajista ja OKM:n tukemista pedagogisista ICT-ohjaajista. Ajatuksena on valuttaa työelämässä olevien ihmisten kokemukset, tiedot ja toimintatavat kouluun koodaajat osallistamalla. Opettajat tuovat prosessiin pedagogiikan.

Pedagogiset ohjeistukset

Opettajien vahvuus on pedagogia eli miten opetetaan. Näin ollen oppimateriaalin lisäksi tulee olla pedagogiaa kuvaavia ohjeistuksia, jotka ovat avoimesti jaossa samalla alustalla (olkoon vaikka portaali).

Avoin oppimateriaali

Oppimateriaali pitää ymmärtää laajasti sisältäen videot, live koodaus, kirjalliset materiaalit, koodausalustat yms. Fiksua opetusta hyvin tukevaa materiaalia ja työkaluja voidaan tuottaa vain ymmärtämällä pedagogiikkaa. Tässä kohdin opettajien laatimat ohjeistukset astuvat kuvaan. Opettajakin osallistuu materiaalin tuottamiseen sikäli mikäli näkee tarpeelliseksi.

Yhteistoiminta opetuksen suunnittelussa

Tämä saattaa olla haastavin osuus koko mallissa koska nyt astutaan sinne opettamisen sydämeen. Ajatuksena ei ole että koodaaja tulee kertomaan opettajalle miten tulee opettaa, vaan ehkä antamaan ajatuksia välineistä ja materiaaleista. Koodaaja on eräänlainen hyväntahtoinen teknologinen oikeakäsi. Samalla koodaaja oppii itse uutta. Uskoisin että tämä symbiooni tulee olemaan onnistuessaan kummallekin osapuolelle hedelmällistä, koska kumpikin joutuu oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Tämä yhteistyö voi konkretisoitua esimerkiksi etäyhteyden kautta niin usein kuin osapuolet näkevät tarpeelliseksi.

Oppimateriaalit laajaan käyttöön

Tämän prosessin tuotoksena syntyvät materiaalit (oppimateriaalit ja pedagogiset ohjeistukset) jaetaan muiden käyttöön. Osa materiaalista saattaa myös päätyä levitykseen esimerkiksi EduCloud Alliance standardin mukaisesti tuotettuihin kauppapaikkoihin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s