Hahmotellakseni mihin kohtaa eri tarpeita koodikummi tällä hetkellä voisi istua tein mutkat suoraksi vetävän analyysin neljästä “koodi”-alkuisesta toiminnosta Suomessa: koodiklinikka, koodikoulu, koodikerho ja koodikummi. Alla on ensimmäinen yritys jotenkin suhteuttaa niiden toimintaa toisiinsa ja miettiä missä on kenenkin vahvuudet ja missä on aukkoja.

4K - koodiklinikka, koodikoulu, koodikerho ja koodikummi kahdella akselilla sijoitettuina

4K – koodiklinikka, koodikoulu, koodikerho ja koodikummi kahdella akselilla sijoitettuina

Kuviossa Julkinen viittaa julkisen sektorin toimintaan ja vetovastuuseen. Yksityinen puolestaan viittaa yksityisen sektorin – useasti ICT talojen – aktiiviseen rooliin ja vastuunkantoon järjestää toimintaa. Pystyakselilla on kuvattu sitä onko toiminnan fokuksessa enemmän tekniset asiat ja/tai vetäjinä teknisen taustan ihmiset vai onko pedagogiset seikat enemmän keskiössä. Tuleeko koodikummi toiminta olemaan alussa enemmän pedagogiaan kallellaan olevaa jää nähtäväksi. Sen toiminnan yksi keskeinen tavoite tällä hetkellä on helpottaa peruskoulun opettajien tuskaa joka koskee “koodauksen” opetusta uuden OPS:n mukaisesti. Materiaalia tuntuu syntyvän jo siellä täällä, mutta tavat joten opetus tapahtuu eli se pedagogiikka on ehkä vähemmällä.

Koodikoulu

Kaiken “pahan” alku ja juuri. Tästä lähti innostus lasten koodauksen edistämiseen. Koodikoulussa 4-9-vuotiaat lapset pääsevät tutustumaan ohjelmoinnin alkeisiin. Ohjaajina toimivat ammattikoodaajat. Oppimateriaali itseopiskeluun ja järjestäjille: Koodikoulu GitHub.

Koodikerho

Koodikerho on kerran viikossa järjestettävä koululaisten iltapäiväkerho, jossa lapset oppivat ohjelmoinnin perusteet.

Ohjelmointia ja tietokoneiden toiminnan ymmärtämistä tarvitaan tietoyhteiskunnassa koko ajan enemmän. Me Koodikerhossa uskomme, että lasten olisi hyvä hallita lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi myös koodaamisen taitoja. Kaiken lisäksi Koodikerhossa on hauskaa!

Koodikerhot on tarkoitettu yli kolmasluokkalaisille, eli 9+-vuotiaille lapsille. Kerhot järjestetään paikallisten koulujen tiloissa ja tuella. Kerhoa vetää ohjelmoinnista kiinnostunut opettaja tai muu aikuinen, esimerkiksi IT-alalla työskentelevä vanhempi. Opetusmateriaalit tuottaa Koodikerho.fi -verkosto. Voit tutustua avoimesti jaettuihin materiaaleihin täällä.

Koodikerhot käynnistyivät syksyllä 2014, jolloin niitä järjestettiin Tampereella ja Espoossa. Keväällä 2015 alkoivat uudet kerhot Helsingissä ja Vantaalla.

Tavoitteenamme on perustaa toistuvasti kokoontuvia iltapäiväkerhoja eri puolille Suomea, jotta kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet lapset pääsevät oppimaan koodaamisen perusteita. Kerhoihin kaivataan vetäjiä, yhteistyökouluja ja oppilaita.

Koodiklinikka

Koodiklinikka on yhteisö, joka kokoaa Suomen ohjelmistoalan työntekijät, harrastajat ja vasta-alkajat yhteen. Tarkoituksenamme on yhdistää ja kasvattaa suomalaista ohjelmointiyhteisöä, sekä tarjota apua ja uusia kontakteja ohjelmoinnista innostuneille nuorille.

Suosimme avointa lähdekoodia ja kaikki käyttämämme koodi on vapaasti saatavilla ja hyödynnettävissä Github-organisaatiomme sivulta. Organisaation jäseneksi otamme kaikki Slack-yhteisömme jäsenet ja kontribuutio projekteihimme otetaan lämpimästi vastaan.

Koodikummi

Koodikummi toimintaa ohjaava tavoite on edesauttaa koodauksessa tarvittavien taitojen opettamista ja oppimista riippumatta siitä kuka opetuksesta vastaa.

Lisäksi tavoite on edesauttaa koodauksen opettamiseen pedagogisesti fiksun, avoimen ja laadukkaan sekä monimuotoisen oppimateriaalin syntymistä ja kehittymistä. Tavoitteeseen ei päästä vain tuottamalla laadukasta materiaalia. Materiaalin tulisi mahdollisuuksien mukaan tukea uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tavoitteita.

Meidän tulee keksiä keinot miten opettajat ja koodaajat voivat yhdistää voimansa ja että voidaan hyödyntää kummankin osapuolen vahvuuksia. Pitää siis törmäyttää pedagogiset ammattilaiset eli opettajat ja koodauksen ammattilaiset. Myös opettaja voi toimia koodikummina. Törmäytys ja dialogi yhteisön sisällä tapahtuu Slack alustalla koodikummi.slack.com. Opettajien ja koodaajien yhteistoimintana syntyy laadukasta oppimateriaalia ja toivottavasti myös oppimateriaalin käyttöä tukevaa pedagogista ohjeistusta.

Pidämme kaikille avoimen online tapaamisen, jossa suunnitellaan koodikummi -toimintaa. Tervetuloa mukaan!

Tapaamisen aiheina ainakin yhteistyö koodiklinikan kanssa ja toimintamallin hahmottamista.

godfather-fin

Alla on alustavaa mallia toiminnalle, joka varmasti vielä elää ja muuttuu. Tämän mallin kautta viestintä saattaa kuitenkin olla helpompaa koska on joku mistä lähteä liikkeelle. Samoin malli auttaa myös siinä että saadaan eri osapuolet ymmärtämään mikä on tavoitteena ja mitä hyötyä toiminnasta on kellekin.

Tavoite on saada aikaiseksi pedagogisesti fiksua, avointa ja laadukasta sekä monimuotoista oppimateriaalia koodauksen opettamiseen

koodikummi-kehikko

Tavoitteeseen ei päästä vain tuottamalla materiaalia. Meidän tulee keksiä keinot miten opettajat ja koodaajat voivat yhdistää voimansa ja että voidaan hyödyntää kummankin osapuolen vahvuuksia. Mallissa tämä tapahtuu käyttäen hyväksi kolmea elementtiä:

 • Avoin oppimateriaali, jonka tuottamiseen osallistuu koodaajat ja opettajat,
 • pedagogiset käytännöt kuvattuina (esim “opetusreseptejä”) opettajien tuottamina
 • opetuksen yhteissuunnittelu silloin kun tarpeellista (tiedonvaihtoa)

Kuvassa vahvemmat nuolet kuvaavat vahvuuksia, joita tulee hyödyntää ja synnyttää symbioosi opettajien ja koodaajien välille. Käytettävän alustan tulee toimia “tinderinä” eli pariuttaa opettajat ja koodaajat. Käytännössä pariutuminen voi tapahtua koulun ja koodaajan välillä eli koululle tulee yksi “koodikummi”. Alkuun luontevia pareja saattaa syntyä koodaajista ja OKM:n tukemista pedagogisista ICT-ohjaajista. Ajatuksena on valuttaa työelämässä olevien ihmisten kokemukset, tiedot ja toimintatavat kouluun koodaajat osallistamalla. Opettajat tuovat prosessiin pedagogiikan.

Pedagogiset ohjeistukset

Opettajien vahvuus on pedagogia eli miten opetetaan. Näin ollen oppimateriaalin lisäksi tulee olla pedagogiaa kuvaavia ohjeistuksia, jotka ovat avoimesti jaossa samalla alustalla (olkoon vaikka portaali).

Avoin oppimateriaali

Oppimateriaali pitää ymmärtää laajasti sisältäen videot, live koodaus, kirjalliset materiaalit, koodausalustat yms. Fiksua opetusta hyvin tukevaa materiaalia ja työkaluja voidaan tuottaa vain ymmärtämällä pedagogiikkaa. Tässä kohdin opettajien laatimat ohjeistukset astuvat kuvaan. Opettajakin osallistuu materiaalin tuottamiseen sikäli mikäli näkee tarpeelliseksi.

Yhteistoiminta opetuksen suunnittelussa

Tämä saattaa olla haastavin osuus koko mallissa koska nyt astutaan sinne opettamisen sydämeen. Ajatuksena ei ole että koodaaja tulee kertomaan opettajalle miten tulee opettaa, vaan ehkä antamaan ajatuksia välineistä ja materiaaleista. Koodaaja on eräänlainen hyväntahtoinen teknologinen oikeakäsi. Samalla koodaaja oppii itse uutta. Uskoisin että tämä symbiooni tulee olemaan onnistuessaan kummallekin osapuolelle hedelmällistä, koska kumpikin joutuu oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Tämä yhteistyö voi konkretisoitua esimerkiksi etäyhteyden kautta niin usein kuin osapuolet näkevät tarpeelliseksi.

Oppimateriaalit laajaan käyttöön

Tämän prosessin tuotoksena syntyvät materiaalit (oppimateriaalit ja pedagogiset ohjeistukset) jaetaan muiden käyttöön. Osa materiaalista saattaa myös päätyä levitykseen esimerkiksi EduCloud Alliance standardin mukaisesti tuotettuihin kauppapaikkoihin.

godfather-fin

Koodikummi ajatus tuntuu saavan hyvän vastaanoton niin yritysten kuin opettajienkin keskuudessa. On varmaan paikallaan alkaa miettimään ja listaamaan hyvän koodikummin ominaisuuksia. Näkökulmiksi tulee ottaa ainakin opettaja, oppilas ja yritys.

Kysymykset siis ovat:

Millainen on hyvä #koodikummi opettajan näkökulmasta?

 • osaa tuottaa hyvää materiaalia opettajan kanssa yhteistyössä
 • yhteistyökykyinen
 • ymmärtää koulumaailman tuomat rajoitteet ja mahdollisuudet
 • Koodikummi on opettajan keskustelukumppani ja sparraaja ideoiden kehittelyssä ja niiden viemiseksi eteenpäin.

Millainen on hyvä #koodikummi oppilaan näkökulmasta?

 • inspiroiva,
 • innostunut asiastaan

Millainen on hyvä #koodikummi yrityksen näkökulmasta?

 • hän edustaa yritystä ulospäin, joten asiallinen,
 • innostava ja helpostilähestyttävä
 • jaksaa vastailla helpolta tuntuviin kysymyksiin, malttia

Lisää omat ehdotuksesi avoimeen kirjoituspadiin (ei vaadi kirjautumista): https://pad.okfn.org/p/koodikummi

koodikummi-logo
ICT -yritysten henkilöstön, vapaaehtoisten nörttien sekä opettajien yhteinen panostus paremman koodausopetuksen mahdollistamiseksi

Pyydä kutsu yhteisöalustalle lähettämällä email osoitteeseen: koodikummi ät gmail . com

Ongelma: 
 • Opettajat velvoitetaan  OPS2016 mukaisesti opettamaan koodausta, mutta välineet, materiaalit ja  esimerkit ovat heikoissa kantimissa.  
 • Opettajilla on pedagoginen osaaminen eli miten opetetaan. 
 • Heillä ei kuitenkaan isolla osalla ole juuri hajuakaan siitä mitä koodaus on tai miten sitä tulisi opettaa. 
 • Materiaaliakin on hiukan vähänlaisesti ainakin Suomeksi (määrä nousussa). 
 • Pelkkä materiaalikaan eri riitä eikä poista sitä tuskan määrää joka opettajilla on. Tarvitaan avoimia opetusreseptejä, esimerkkejä miten opetustuokio vedetään. (opettajan osaamisen siirtämisen opettajalta toiselle)
Ratkaisu:
 • ohjelmistoalan ammattilaiset ja opettajat tuottavat yhdessä avointa oppimateriaalia, eikä vain materiaalia vaan opetettavista aiheista ns opetusreseptit. 
 • Opetusresepti kertoo miten joku asia opetetaan käyttäen erilaisia ohjelmia ja oppimateriaaleja ja palveluita.  
 • Reseptit tallennetaan EduCloud standardin mukaiseen Get Inspired tyyppiseen palveluun (Kokoava palvelu konseptoinnissa Demolassa kevään 2015 ajan)
 • Lisäksi ICT alan ammattilaisista koostetaan koodikummi verkosto, josta halukas koulu voi pyytää itselleen auttavaa kummia (opettajan tueksi). 
 • Koodikummi on määrättynä aikana saavutettavissa, tulee sopia koulun ja kummin välillä. Voi olla etäyhteyden päässä pääosin. Kontakti esim kun suunnitellaan tulevaa opetusta.
 • Tulisi hyödyntää olemassa olevia verkostoja (koodikoulu, koodikerho yms) ja jo tuotettuja materiaaleja ja ratkaisuja. 
 • http://koodiklinikka.fi/ ehdottomasti hyödynnettävä!
 • Tulee benchmarkata myös mallit ja käytännöt, joita soveltaa Code academystä ja khan academyst
 • Koodikummi toiminta saattaa olla tarpeen joitakin vuosia, ei kuitenkaan maailman tappiin. 
Tavoitteet ja hyödyt:
 • vähennetään opettajien tuskaa
 • madalletaan kynnystä opettaa avoimen oppimateriaalin avulla
 • laadukkaampaa koodauksen avointa oppimateriaali jota voi käyttää myös kerhoissa etenkin kun tehdään kylkeen pedagogiset ohjeet.  
 • saadaan pedagogiset osaajat (opettajat) ja substanssiosaajat toimimaan yhdessä
 • laadukkaampaa koodauksen opetusta
 • koodikummi tuo opettajlle turvaa 
 • yritykset saavat jatkossa paremmin koodausta ymmärtävää työvoimaa ja innovaattoreita. 
Miten liikkeelle – kickoff toiminnalle:
 • Kokoonnutaan muutamaksi tunniksi lyömään lukkoon toimintaperiaate ja linjaukset. 
 • Tiistaina 17.3. klo 19:00 avoin online ideointipalaveri osoitteessa: https://connect.funet.fi/koodikummi
 • Verkossa slack työkalulla viestintä. koodikummi.slack.com 
 • toiminnan esittely kompaktitsti koodikummi.fi sivustolla. 

koodikummi-koonti

koodikummi-tweets2